Registreringsskjema
Søknadsfristen utgikk den 8/11/2019, det er ikke mulig å melde seg på Altaturneringen